Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Atrybuty dodatkowe w zleceniu produkcyjnym

Drukuj

Atrybuty dodatkowe w zleceniu produkcyjnym

Zdefiniowane atrybuty dodatkowe (patrz: Ustawienia główne > Zlecenia) będą widoczne w części Pola dodatkowe zlecenia produkcyjnego.

Parametry te mogą występować w postaci dat, tekstu, w formie liczbowej, pól wyboru do zaznaczeń oraz list rozwijanych.  Atrybuty dodatkowe mogą mieć wykorzystanie na różnego rodzaju zestawieniach i raportach.

 

img_94