Aplikacja mobilna > Faktury > Forma płatności

Drukuj

Forma płatności

W ustawieniach modułu Symfonia Mobilny Handel znajduje się ustawienie decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego w aplikacji mobilnej (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel).

Gdy ustawienie Umożliwiaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego jest wyłączone – płatność za fakturę jest realizowana zgodnie z wybraną na dokumencie formą płatności. Handlowiec podczas tworzenia faktury wybiera formę płatności na ekranie danych kontrahenta i płatności. Po kliknięciu przycisku Wyślij ekranie wyświetli się pytanie o wystawienie płatności.

 

imgmh_23_8_071

 

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy na dokumencie została wybrana forma płatności o typie inna, a użytkownik mobilny nie korzysta z terminala płatniczego – płatność nie jest wystawiana.

 

Ponadto w przypadku wyboru na dokumencie formy płatności o typie bankowa – płatność jest realizowana w terminie określonym dla danej formy płatności.

 

W przypadku włączonego ustawienia, użytkownik mobilny ma możliwość wyboru sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu sprzedaży. Po zatwierdzeniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

Odroczona – przesunięcie terminu zapłaty za fakturę;

Gotówka – płatność gotówką;

Terminal – płatność za pomocą terminala SumUp Air lub PAX (w zależności od ustawień),
Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX

 

Forma płatności Terminal jest widoczna tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych został wybrany Terminal płatniczy – SumUp lub PAX.

 

imgmh_23_8_072

 

Po przyjęciu płatności, faktura zostanie wysłana  do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel i otrzyma status „wysłano”. W sytuacji, gdy użytkownik utraci połączenie z Internetem, faktura otrzyma status „w kolejce”, po czym po odzyskaniu połączenia zostanie automatycznie wystawiona w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Podczas wystawiania faktury sprawdzana jest również sesja użytkownika. W przypadku jej wygaśnięcia, użytkownik pracuje w trybie offline – faktura otrzyma status „w kolejce” i zostanie wysłana po ponownym zalogowaniu do aplikacji.

 

W przypadku, gdy ustawienie Twórz wydanie po wystawieniu faktury jest włączone wówczas do wystawionej faktury w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel zostanie wystawiony dokument magazynowy wydania. Należy pamiętać, że dokument magazynowy wydania jest tworzony tylko na towary o typie artykuł. W przypadku, gdy towary dodane do faktury nie posiadają stanów handlowych, dokument magazynowy zostanie utworzony w buforze.