Aplikacja mobilna > Towary

Drukuj

Towary

W zakładce Towary wyświetlona jest lista wszystkich towarów. Każda z pozycji listy zawiera informacje o towarze takie jak: kod, nazwa oraz zdjęcie danego towaru. Widoczny jest również w zależności od ustawień, stan handlowy lub magazynowy towaru z określeniem jednostki miary towaru. Typ prezentacji stanu można ustawić w ustawieniach dodatku do Handlu (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny handel). Stany wyświetlane są na podstawie ostatniej synchronizacji danych. Informacja o ostatniej synchronizacji znajduje się powyżej listy towarów. Użytkownik może wykonać synchronizację samych towarów korzystając z przycisku Synchronizuj znajdującego się na górnym pasku ekranu. W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te kategorie towarów do których użytkownik ma nadany dostęp (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do kategorii towarów).

 

imgmh_23_8_220

 

Przy każdym towarze widoczny jest odpowiadający mu obraz (jeśli został dodany w systemie Symfonia Handel ERP/Symfonia Handel w kartotece Obrazy towarów) – klikając na obrazek, zostanie on wyświetlony w większym formacie. W zależności od ustawień  modułu Mobilny Handel na liście towarów mogą wyświetlać się również wymiary towarów (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Towary).

 

imgmh_23_8_221

 

Na pozycjach w kartotece Towary możliwa jest także prezentacja ceny bazowej oraz cen sprzedaży towaru w zależności od ustawień globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel) oraz ustawień dla typów cen sprzedaży opisanych. Cena bazowa widoczna jest z symbolem CB natomiast ceny sprzedaży widoczne są obok symboli odpowiadającym im typów cen.

 

imgmh_23_8_222

 

Towary są wyświetlane na ekranie według kategorii – powyżej listy towarów znajduje się pole z listą rozwijaną prezentującą kategorie. Po kliknięciu na pole ukaże się lista wszystkich kategorii (lista kategorii zdefiniowanych jako elementy słownika mh Kategoria produktu), do których użytkownik ma nadany dostęp (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni > Uprawnienia do kategorii towarów). Wskazanie danej kategorii spowoduje, iż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie towary do niej przypisane. O kategorii danego towaru decyduje wymiar na towarze mh Kategoria. Towary, które nie mają uzupełnionego wymiaru mh Kategoria, ale mają ustawiony wymiar mh Mobilny Handel automatycznie przypisywane są do kategorii Brak kategorii.

 

imgmh_23_8_223

 

Kartoteka Towary zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki zostanie uruchomiona klawiatura urządzenia umożliwiająca wpisanie kodu, bądź nazwy towaru, który użytkownik chce wyświetlić. Po wprowadzeniu kodu/nazwy towaru należy kliknąć przycisk lupy na klawiaturze, aby wyszukać towar. Na ekranie wyświetlą się wszystkie towary odpowiadające wynikom wyszukiwania. Wyszukiwanie towarów jest możliwe również po wpisaniu początkowych znaków nazwy/kodu towaru lub po zeskanowaniu kodu EAN-13 towaru (Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi).

 

imgmh_23_8_224

 

Handlowiec ma możliwość wyszukiwania towarów również za pomocą filtra. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania.

 

imgmh_23_8_225

 

W oknie filtra możliwe jest sortowanie towarów po wybranych parametrach, kolejności ustawionej na poszczególnych towarach i kategoriach towarów oraz filtrowanie towarów po wymiarach.

 

imgmh_23_8_226

 

Na liście towarów po kliknięciu w kafelek z wybranym towarem wyświetlone zostanie okno dostępnych akcji.

 

imgmh_23_8_227

 

Akcja Pokaż kod kreskowy umożliwia wyświetlenie na ekranie kod kreskowego towaru, który można zeskanować. Kod kreskowy wyświetli się tylko w przypadku, gdy w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel towar ma przypisany poprawny kodu EAN-13.

 

imgmh_23_8_228

 

Akcja Szczegóły pozwala na podgląd szczegółów towaru pobranych z formatki towaru z systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel. Szczegóły towarów >>

Przycisk Anuluj zamyka okno wyboru akcji.

 

Przycisk Wstecz znajdujący się na dole listy towarów powoduje powrót użytkownika do menu głównego aplikacji.