Aplikacja mobilna > Towary > Filtrowanie towarów

Drukuj

Filtrowanie towarów

W celu wyszukania towarów handlowiec może skorzystać z okna filtra. Na liście towarów o kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany parametrów filtrowania.

 

imgmh_23_8_230

 

W pierwszym polu należy określić kierunek sortowania towarów (Malejąco lub Rosnąco). W polu Sortuj po należy wybrać parametr po jakim towary będą sortowane (Id, Kod lub Nazwa).

 

imgmh_23_8_231

 

Poniżej znajdują się opcje umożliwiające sortowanie towarów na liście według kolejności ustawionej przez użytkownika na towarach i kategoriach towarów:

Używaj wymiaru mh Kolejność przy sortowaniu – towary zostaną posortowane według kolejności ustawionej na wymiarze mh Kolejność w kartotece towaru;

Używaj kolejności z mh Kategoria towaru przy sortowaniu – powoduje że, towary, które w kartotece towaru maja uzupełniony wymiar mh Kategoria zostaną posortowane według atrybutu Kolejność zdefiniowanego w słowniku mh Kategoria towaru.

 

Jeśli obie opcje zostały zaznaczone, wówczas towary sortowane będą według kolejności ustawionej na kategorii towaru przypisanej do wymiaru mh Kategoria a następnie w obrębie jednej kategorii według wymiaru mh Kolejność.

 

imgmh_23_8_232

 

imgmh_23_8_233

 

imgmh_23_8_234

 

Opcjonalnie użytkownik ma możliwość przefiltrowania listy po wymiarach określonych w ustawieniach globalnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia-Mobilny Handel > zakładka Towary). W pole obok wymiaru należy wpisać jego wartość.

 

imgmh_23_8_235

 

Przycisk Resetuj powoduje zresetowanie wszystkich ustawień filtra. Aby zapisać ustawienia filtrowania należy użyć przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do listy towarów bez zapisywania wprowadzonych zmian.