Aplikacja mobilna > Towary > Skanowanie kodów paskowych towarów

Drukuj

Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel handlowiec ma możliwość wyszukiwania towaru poprzez zeskanowanie kodu paskowego towaru. W niniejszej dokumentacji proces ten został przedstawiony na przykładzie terminala Sunmi P2 Pro.

 

imgmh_23_8_236

 

Przed przystąpieniem do skanowania kodów paskowych towarów należy upewnić się, że aktualna konfiguracja czytnika Sunmi jest prawidłowa. W tym celu należy przejść do ustawień urządzenia i wybrać Scanner Setting.

 

imgmh_23_8_237

 

Następnie należy sprawdzić ustawienia Data Output Mode. Automatyczne wyszukiwanie po zeskanowaniu kodu paskowego towaru będzie poprawnie działać w przypadku wybrania opcji Keystore lub Fill in EditText directly.

 

Należy pamiętać, że po wybraniu ustawienia Keystore liczba znaków wskazana w ustawieniach automatycznego wyszukiwania w aplikacji Symfonia Mobilny Handel powinna być taka sama jak ilość znaków w kodzie paskowym. Jeśli liczba znaków w kodzie paskowym będzie większa niż wskazana w ustawieniach aplikacji, wówczas po zeskanowaniu kodu mogą zostać wyszukane wszystkie towary, których początek kodu paskowego jest taki sam (ilość znaków z ustawień).

 

Po wybraniu opcji Fill in EditText directly ilość znaków wskazana w ustawieniach aplikacji Symfonia Mobilny Handel musi być większa bądź równa ilości znaków w kodzie paskowym. Automatyczne wyszukiwanie nie  zostanie uruchomione jeśli ilość znaków w kodzie paskowym będzie mniejsza niż ilość wskazana w ustawieniach.

 

Nie zaleca się zaznaczania opcji No text output. W przypadku wyboru tej opcji zeskanowany kod paskowy towaru nie zostanie wyświetlony w polu wyszukiwarki towarów. Ponadto ustawienie Return CodeType powinno zostać wyłączone.

 

imgmh_23_8_238

 

imgmh_23_8_239

 

W ustawieniach Prefix and Suffix należy odznaczyć opcje Prefix i Suffix, w przeciwnym wypadku czytnik może dodawać do zeskanowanego kodu dodatkowe znaki.

 

imgmh_23_8_240

 

imgmh_23_8_241

 

Po zakończeniu konfiguracji czytnika należy uruchomić aplikacje Symfonia Mobilny Handel na terminalu Sunmi. Jeśli aplikacja nie została zainstalowana na urządzeniu, należy dokonać jej instalacji. Instalacja aplikacji >>

 

Po zalogowaniu się do Symfonia Mobilny Handel należy w ustawieniach aplikacji wskazać ilości znaków, po której ma nastąpić automatyczne wyszukiwanie biorąc pod uwagę ustawienia skanera.

 

imgmh_23_8_242

 

Wówczas po zeskanowaniu kodu paskowego, towar będzie automatycznie wyszukiwany z listy. W tym celu należy na liście towarów kliknąć w pole wyszukiwarki, a następnie zeskanować kod paskowy towaru używając fizycznego przycisku do skanowania na urządzeniu. Kod pojawi się w polu wyszukiwarki, a towar zostanie automatycznie wyszukany.

 

imgmh_23_8_243

 

Należy pamiętać, że towar musi mieć przypisany poprawny kod paskowy w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.