Aplikacja mobilna > Towary > Szczegóły towarów

Drukuj

Szczegóły towarów

Po kliknięciu akcji Szczegóły na wybranym towarze wyświetlone zostanie okno prezentujące szczegóły towaru:

kod towaru;

nazwa towaru;

status towaru;

jednostka miary;

typ towaru – artykuł lub usługa;

stawka VAT;

kod EAN towaru;

 

Poniżej znajdują się znaczniki dla ceny bazowej (symbol CB) i cen sprzedaży. Informacja o cenie bazowej widoczna jest w zależności od ustawienia Wyświetlaj cenę bazową towaru (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe >Ustawienia – Mobilny Handel)

Więcej informacji - Ceny sprzedaży w aplikacji >>

 

Następnie widoczna jest tabela z informacją o stanach magazynowych i handlowych dla poszczególnych magazynów. W zależności od konfiguracji ustawień modułu Mobilny Handel w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, prezentowanie stanu na magazynach może się różnić. W przypadku, gdy ustawienie Zakładaj rezerwacje na domyślnym magazynie wybrane jest zarówno na zamówieniach, fakturach jak i paragonach wyświetlany jest stan tylko dla domyślnego magazynu (użytkownika lub globalnego, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu). W przeciwnym razie stany widoczne są dla wszystkich magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).

 

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca wymiary towaru oraz ich wartości.

 

imgmh_23_8_229

 

Przycisk Wstecz powoduje powrót użytkownika do listy towarów.