Aplikacja mobilna > Zamówienia > Wysyłka PDF z zamówieniem

Drukuj

Wysyłka PDF z zamówieniem

Użytkownik ma możliwość wysyłki złożonego zamówienia do wybranych przez siebie odbiorców. Zarówno w ustawieniach globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel) oraz użytkownika mobilnego (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni) jak i podczas tworzenia zamówienia istnieje możliwość wyboru opcji, które sprawiają, że dokument w formacie PDF zostanie wysłany na wybrane adresy e-mail.

 

Adresaci, do których może zostać wysłany dokument z zamówieniem w formacie PDF:

Przełożony – przy zaznaczonym ustawieniu Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego na adres mailowy podany w ustawieniach globalnych lub użytkownika mobilnego w polu Skrzynka pocztowa (Przełożony). Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności brane jest pod uwagę ustawienie użytkownika mobilnego;

Handlowiec – przy zaznaczonym ustawieniu globalnym Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca lub przy zaznaczonej opcji „czy wysłać kopie do handlowca” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia na adres mailowy podany w ustawieniach użytkownika mobilnego;

Customer Service – przy zaznaczonej opcji „czy wysłać do Customer Service” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia na adres mailowy podany w ustawieniach globalnych w polu Skrzynka pocztowa (Customer Service);

Dystrybutor – przy zaznaczonej opcji „czy wysłać do dystrybutora” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia na adres mailowy przypisany do danego dystrybutora w słowniku użytkownika mh Dystrybutor;

Odbiorca – przy zaznaczonej opcji „czy wysłać do odbiorcy” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia na adres mailowy wpisany na formatce kontrahenta w kartotece Kontrahenci.

 

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru typu wydruku, który zostanie wysłany:

Bez cen (Grupowany) – zawiera pozycje pogrupowane według kategorii towaru: nazwę towaru, ilość oraz jednostkę miary; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego zamówienia; dodatkowy opis wydruku zamówienia;

imgmh654

 

Bez cen i ilości (Grupowany) – zawiera pozycje pogrupowane według kategorii towaru: nazwę towaru oraz jednostkę miary; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego zamówienia; dodatkowy opis wydruku zamówienia;

 

imgmh655

 

Z cenami (Grupowany) – zawiera pozycje pogrupowane według kategorii towaru: nazwę towaru, ilość, jednostkę miary, cenę netto/brutto (w zależności od wybranej opcji podczas tworzenia dokumentu), wartość netto, stawkę VAT, kwotę VAT oraz wartość brutto; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego zamówienia; dodatkowy opis wydruku zamówienia; komentarz do zamówienia;

 

imgmh656

 

Bez cen – zawiera pozycje: nazwę towaru, ilość oraz jednostkę miary; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego zamówienia; dodatkowy opis wydruku zamówienia;

 

imgmh657

 

Z cenami – zawiera pozycje: nazwę towaru, ilość, jednostkę miary, cenę netto/brutto (w zależności od wybranej opcji podczas tworzenia dokumentu), wartość netto, stawkę VAT, kwotę VAT oraz wartość brutto; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego zamówienia; dodatkowy opis wydruku zamówienia; komentarz do zamówienia.

 

imgmh658

 

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia ustawień globalnych takich jak:

Gratisy na osobnym dokumencie – towary oznaczone jako gratis będą znajdowały się na osobnym wydruku PDF wysłanym w jednym mailu;

Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe – dokumenty zostaną podzielone według kategorii i każda z nich znajdować się będzie na osobnym wydruku PDF wysłanym w oddzielnych wiadomościach e-mail.

 

Dokumenty wysłane mailem mają w nazwie wyłącznie kod dokumentu (bez polskich znaków) oraz sa ograniczone do 30 znaków.