Operacje zbiorcze > Zbiorcza realizacja zdarzeń i transakcji > Zbiorcze rozliczanie transakcji

Drukuj

Zbiorcze rozliczanie transakcji

Jeśli realizowane zbiorczo zdarzenia wykonują akcje rozliczenia transakcji wtedy wyświetlane jest okno zbiorczej realizacji akcji.

 

Sprawdź i jeśli trzeba uzupełnij wiersze oznaczone ikoną ico_i_nowe_zd w kolumnie O.

 

Aby zapisać dane dla wybranego pracownika kliknij ikonę B_zapis znajdującą się w kolumnie O. Okno zostanie zamknięte automatycznie po zapisaniu danych wszystkich pracowników.

 

Aby zapisać wszystkie dane kliknij przycisk Zapisz.

 

Jeżeli zaznaczysz wybrane zostały zdarzenia rozliczające tą samą transakcję, to będą one realizowane kolejno.

 

Zobacz także:

Dane kadrowe – transakcje