Operacje zbiorcze > Zbiorcza realizacja zdarzeń i transakcji > Zbiorcza realizacja akcji

Drukuj

Zbiorcza realizacja akcji

Jeśli realizowane zbiorczo zdarzenia wymagają wprowadzenia danych kadrowych wtedy wyświetlane jest okno zbiorczej realizacji akcji.

 

Z rozwijanej listy Element (lub zakładek powyżej arkusza danych kadrowych) można wybrać poszczególne elementy edytowanego zestawu kadrowego.

Zaznaczenie pola w kolumnie S (Selekcji) powoduje oznaczenie pracownika lub danych do operacji zbiorczych.

Kliknięcie przycisku b_dodaj_s rozwija menu wyboru, dla których pracowników operacja dodawania zostanie wykonana:

Pracownikowi – operacja zostanie wykonana dla aktualnie wybranego pracownika.

Zaznaczonym – operacja zostanie wykonana dla wszystkich pracowników oznaczonych w kolumnie S (Selekcja).

Wszystkim – operacja zostanie wykonana dla wszystkich pracowników wyświetlonych w oknie zbiorczej edycji.

Kliknięcie przycisku B_dodwar1 rozwija menu wyboru, dla których danych operacja dodawania zostanie wykonana:

Danej – operacja zostanie wykonana dla aktualnie wybranej danej.

Zaznaczonym – operacja zostanie wykonana dla wszystkich danych oznaczonych w kolumnie S (Selekcja).

Wszystkim – operacja zostanie wykonana dla wszystkich danych wyświetlonych w oknie zbiorczej edycji.

Kliknięcie przycisku B_KATUS1 rozwija menu wyboru, dla których danych operacja usuwania zostanie wykonana:

Bieżącą – operacja zostanie wykonana dla aktualnie wybranej danej.

Zaznaczone – operacja zostanie wykonana dla wszystkich danych oznaczonych w kolumnie S (Selekcja).

 

Aby zbiorczo określić daty obowiązywania wstawianych wartości należy przed ich dodaniem uzupełnić pola Od, Do znajdujące się na prawo od przycisków edycji danych.

img_zb_daty

 

Pracownicy, których dane zostały zmienione oznaczeni są w kolumnie O (Opcje) ikoną B_zapis. Kliknięcie tej ikony spowoduje zapisanie zmian dla danego pracownika. Okno zamyka się automatycznie po zapisaniu danych wszystkich pracowników.

 

Przycisk Zapisz zapisuje wszystkie wprowadzone zmiany i zamyka okno.

 

hmtoggle_plus1Menu podręczne