Operacje zbiorcze > Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych > Ustawienia wyświetlania

Drukuj

Ustawienia wyświetlania

Wygląd aktywnego wiersza

Podświetlony – aktywny wiersz będzie podświetlony.

Wyróżniony – aktywny wiersz będzie prezentowany w odwróconych kolorach.

Zwykły – w wierszy podświetlana będzie tylko wybrana komórka.

 

Podświetlenie aktywnej komórki

Zawsze – podświetlana będzie wybrana komórka .

Tylko gdy edycyjna – wybrane komórki będą podświetlane tylko wtedy, gdy dopuszczalna jest zmiana ich wartości.

 

Wygląd wiersza

Kolejność w polu pracownika – określa czy wyświetlane ma być najpierw imię czy nazwisko.

Pole do zmiany obu dat – uaktywnia w kolumnie Opcje rozwijany kalendarz ustawiający obie daty obowiązywania danych kadrowych.

 

Wyświetlanie bitmap kontekstowych

W drzewku kadrowym – przed wierszem wyświetlona będzie ikona, określająca rodzaj wartości (wartość globalna, wartość z wzorca pracownika, wartość indywidualna)

W danych kadrowych – komórki zmienione przez użytkownika bądź na skutek wstawienia odpowiednich zdarzeń oznaczane będą zieloną flagą. Gdy opcja jest odznaczone zmiany użytkownika oznaczane są zieloną ramką.

 

Wysokość nagłówków

Pojedyncza – nagłówki wartości na zakładce mają wysokość jednego wiersza.

Podwójna – nagłówki wartości na zakładce mają wysokość dwóch wierszy.

 

Podsumowanie danych

Wyświetlaj stopkę z podsumowaniem – wyświetlany będzie wiersz podsumowania.

Przeliczaj po każdej edycji – wartości liczbowe przeliczone zostaną po każdej edycji danych.

 

Zbiorcza zmiana wartości