Kartoteki > Obiekty kalendarzowe

Drukuj

Obiekty kalendarzowe

Kartoteka obiektów kalendarzowych służy do edycji, zmiany i tworzenia własnych wzorców czasu pracy.

 

Katalog obiektów kalendarzowych – katalog ma postać drzewka i zawiera obiekty kalendarzowe występujące w programie:

b_wzczp11 Wzorce czasu pracy

b_wzodni1 Wzorce dni

b_rodzdn1 Rodzaje dni

b_rodzpr1 Rodzaje pracy

ico_poranoc Pory nocne

 

Podstawowymi obiektami są wzorce dni, które przechowują istotne dane opisujące poszczególne dni w kalendarzach pracownika, wzorca oraz firmy. Do definiowania wzorców dni służą rodzaje pracy oraz rodzaje dni. Każdy wzorzec dnia musi mieć przyporządkowany rodzaj dnia, z którym są związane informacje używane podczas prezentacji dnia w kalendarzu, np. kolor tła i kolor czcionki. Z każdym wzorcem dnia związana jest również lista opisująca godziny pracy oraz rodzaje pracy wykonywane w tych godzinach. Dane te mogą być potrzebne np. do obliczania wynagrodzenia za pracę według stawek godzinowych lub za godziny nadliczbowe.

 

Należy zauważyć, że w dłuższych okresach wzorce dni w kalendarzu typowego pracownika powtarzają się w regularny sposób. Przykładowo, tydzień pracy może składać się z pięciu kolejnych dni roboczych, wolnej soboty oraz niedzieli. Cały plan pracy osoby zatrudnionej może się natomiast składać z następujących po sobie, identycznych tygodni, zdefiniowanych jak wyżej.

 

Wzorce czasu pracy zostały ułatwiają inicjalizowanie kalendarzy powtarzającymi się w regularny sposób sekwencjami wzorców dni. Najprostsze wzorce czasu pracy składają się z listy zawierającej kilka wzorców dni. Można też tworzyć bardziej złożone wzorce czasu pracy, które składają się ze zdefiniowanych wcześniej, prostszych wzorców czasu pracy. Przykładowo, kalendarz pracownika może być zainicjalizowany wzorcem czasu pracy Tydzień, który składa się z pięciu kolejnych wzorców dni Dzień roboczy, po których następują wzorce dni Wolna sobota oraz Niedziela.

 

Jednym wzorcem czasu pracy można zainicjalizować wiele okresów mających dowolną długość i znajdujących się w różnych kalendarzach. Zmodyfikowanie definicji wzorca użytego w kalendarzu spowoduje automatyczną zmianę struktury tego kalendarza od dnia inicjalizacji.

 

Zobacz także:

Definicje obiektów kalendarzowych