Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Podsumowanie zapisów RCP

Drukuj

Podsumowanie zapisów RCP erp_rcp

Na zakładce Czas pracy okna Rejestracja Czasu pracy widoczne jest zestawienie liczby godzin przepracowanych przez pracownika w danym dniu z normą czasu pracy przewidzianą na ten dzień.

 

W kolumnie Norma prezentowana jest liczba godzin, które pracownik powinien przepracować w danym dniu zgodnie z rozkładem czasu pracy wynikającym z jego kalendarza.

W kolumnie Czasy pracy znajduje się podsumowanie zarejestrowanego czasu pracy.

Jeżeli czas pracy pracownika jest krótszy, niż przewiduje to norma, system wyróżnia dane pracownika czerwoną czcionką.

 

Zakładka prezentuje podsumowanie danych zawartych w oknach Zapisy RCP oraz Zatwierdzanie, z którego wynika, czy pracownik przepracował odpowiednią liczbę godzin oraz czy pracował w danym dniu w nadgodzinach.

 

Aby przejść bezpośrednio do zapisów dla wybranego zestawienia wybierz z menu podręcznego polecenie Znajdź zapisy.

Aby przejść bezpośrednio do podsumowania dla wybranego zestawienia wybierz z menu podręcznego polecenie Znajdź podsumowanie.

 

Zobacz także:

Zatwierdzanie zapisów RCP