Księgowania i analizy > Wykorzystanie parametów księgowań

Drukuj

Wykorzystanie parametów księgowań

Parametry mają za zadanie uproszczenie definicji księgowań ograniczając ich liczbę do kilku uniwersalnych definicji. Dzięki temu systemy księgowań mogą być bardziej elastyczne, mieć zwartą i przejrzysta budowę.

 

Odwołanie do parametru w definicji pozycji księgowania (pola Mnożnik, Konta: Wn, Ma, Opis: Wn, Ma, Termin) tworzone jest przez dodanie znaku # do nazwy parametru np: #nazwa. Wszystkie znaki oddzielone od parametru znakiem specjalnym (np: /,\,-,&,*...) lub spacją traktowane są jako stała wartość tekstowa.

Jeżeli wartość parametru będzie zawierać w sobie tekst poprzedzony znakiem # program potraktuje to jak odwołanie do innego parametru o podanej nazwie. W ten sposób można tworzyć makrodefinicje. Na przykład tekst #par1-#par2 oznacza: weź wartość parametru par1, następnie znak – (myślnik), a następnie wartość parametru par2. Gdyby wartość parametru par1 była następująca #par3-#par4 oznacza to, że tekst #par1-#par2 jest tożsamy tekstowi #par3-#par4-#par2.

 

Przykład

Księgowanie na konta analityczne grupy pracowników i poszczególnych pracowników na koncie 405.

 

Schemat: 405-#G-#P

Księgowanie: 405-20005-32

 

W przykładzie wykorzystane zostały parametry predefiniowane.

 

Zobacz także:

Funkcje i operacje matematyczne