Operacje zbiorcze > Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych > Zbiorcza zmiana wartości

Drukuj

Zbiorcza zmiana wartości

W tym oknie ustawiane są parametry zbiorczej zmiany wartości wybranego elementu kadrowo-płacowego dla grupy pracowników.

 

Rodzaj operacji

Grupa opcji określających wykonywaną operację zmiany wartości:

Ustal wartość na – podaj wartość elementu kadrowo-płacowego lub dla elementu słownikowego wybierz wartość słownikową ze słownika

Zwiększ o – podaj liczbę o jaką chcesz powiększyć wartość elementu kadrowo-płacowego.

Zmniejsz o – podaj liczbę o jaką chcesz zmniejszyć wartość elementu kadrowo-płacowego.

Przemnóż przez – podaj liczbę przez jaką chcesz przemnożyć wartość elementu kadrowo-płacowego.

Podziel przez – podaj liczbę przez jaką chcesz podzielić wartość elementu kadrowo-płacowego.

 

Argumentem jest

Wartość wpisywana – wykorzystana będzie wartość wpisana ręcznie w sekcji Rodzaj operacji.

Wartość wybranego elementu – przy zaznaczonej opcji można wybrać element kadrowo-płacowy oraz okres płacowy, z którego wykorzystana zostanie wartość elementu.

 

Zmienianie wartości

Ostatnia w grupie – zmienione zostaną tylko najnowsze wartości

Wszystkie – zmienione zostaną wszystkie wartości.

 

Poprzednie zmiany

Zapisz poprzednie dane – przed wykonaniem operacji edycji zbiorczej zostaną zapisane dotychczasowe zmiany.

 

Zbiorcza edycja zdarzeń Ustawienia wyświetlania