Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK > Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK

Drukuj

Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK

Aby jako firma wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK przejdź do okna Ustawienia > Komunikacja > PPK i kliknij przycisk Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK. Termin rejestracji wypowiedzenia umowy nie musi pokrywać się z faktycznym dniem zmiany instytucji finansowej, ale powinien nastąpić po zakończeniu wszystkich czynności w instytucji, z którą kończona jest współpraca.

 

Przed rejestracją wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK należy dokonać wszystkich czynności związanych z obsługą pracowników i ich składek w dotychczasowej instytucji. Po wypowiedzeniu umowy nie będzie już możliwości wygenerowania zgłoszeń i wpłat w formacie dotychczasowej instytucji.

 

img_kip_109

 

Po zawarciu umowy o zarządzanie z nową instytucją finansową nie będzie można do niej wystąpić o zwrot nadpłat, które zostały wysłane do poprzedniej instytucji.

Gdy zostaną wykryte nierozliczone nadpłaty PPK, pojawi się dodatkowe pytanie z możliwością przerwania procesu, ponieważ wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK blokuje możliwość wysłania dyspozycji o zwrot tych nadpłat.

W przypadku kontynuacji procesu zostanie dokonane przeniesienie danych z filtra nadpłaty PPK do rozliczenia do filtra nadpłaty PPK nierozliczone w poprzedniej instytucji.

 

Pojawi się komunikat:

img_kip_110

 

Jeżeli chcesz kontynuować to wybierz TAK. Otworzy się okno z importowanymi elementami – należy wybrać Zamknij.

 

img_kip_111

 

Po pomyślnym wypowiedzeniu umowy pojawi się komunikat:

 

img_kip_112

 

Zmiany w danych firmy i uczestników PPK

Firma - Umowa o zarządzanie PPK

Po potwierdzeniu komunikatu, w danych kadrowych Firmy wprowadzony zostanie koniec terminu obowiązywania elementu Umowa o zarządzanie PPK jako dzień poprzedzający rejestrację wypowiedzenia umowy PPK (dzień wczorajszy).

 

img_kip_113

 

Pracownicy - Wypłata transferowa

U uczestników PPK zostanie dodany wiersz w elemencie Wypłata transferowa w dniu rejestracji wypowiedzenia umowy PPK.

 

img_kip_114

 

Domyślnie w elemencie Deklaracja pracownika na transfer środków podpowiada się element Zgoda. Jeżeli jednak pracownik nie wyraził zgody na transfer środków to wartość należy zmienić indywidualnie u pracownika.

 

img_kip_115

 

Nowa umowa o zarządzanie PPK

Po wypowiedzeniu umowy o zarządzanie PPK należy dodać nową wartość w elemencie Umowa o zarządzanie PPK w oknie Firma.

 

Dopóki nie zostaną wprowadzone dane dotyczące nowej umowy – nie będzie możliwości wygenerowania z programu żadnych deklaracji związanych z PPK. Podczas próby generowania deklaracji pojawi się komunikat:

img_kip_116

 

Należy w oknie Firma wprowadzić dane dotyczące nowej umowy o zarządzanie PPK.

 

img_kip_117

 

Po wprowadzeniu umowy należy w oknie PPK wygenerować deklaracje zgłoszeniowe pracowników.

 

W szczegółach przelewów będzie widoczna nazwa nowej instytucji finansowej zarządzającej PPK.

 

img_kip_118