Ustawienia > PPK > Konfiguracja API - Aviva

Drukuj

Konfiguracja API - Aviva

Jeśli jeszcze nie posiadasz umowy z instytucją finansową skonfiguruj współpracę za pośrednictwem API w następujący sposób:

1.W polu rozwijanej listy Wybór API wskaż API instytucji finansowej obsługującej PPK w firmie.

2.Kliknij przycisk Zarejestruj umowę i wypełnij formularz rejestracyjny.

3.Po zakończonej rejestracji kliknij przycisk Ustaw dane autoryzacyjne. Zapisz Secret CODE oraz Numer umowy w bezpiecznym miejscu (dane te są potrzebne w przypadku ponownej konfiguracji autoryzacji API).

 

Jeśli umowa została zawarta bez wykorzystania programu Kadry i Płace, po wybraniu API i zapisaniu ustawień kliknij przycisk Ustaw dane autoryzacyjne i wprowadź tylko Secret CODE, bez numeru umowy. Po synchronizacji danych numer umowy powinien wypełnić się automatycznie.

img_ppk_16