Ustawienia > RCP > System

Drukuj

Ustawienia > Komunikacja > RCP > System erp_rcp

Symfonia ERP Kadry i Płace może współpracować z wieloma systemami Rejestracji Czasu Pracy. Dla prawidłowej pracy wymaga jednak wybrania w oknie Ustawienia odpowiedniego systemu.

 

Kliknięcie przycisku b_arrdn10 rozwija listę systemów RCP, których będą pochodzić dane wejściowe. Każdy system ma odpowiedni format plików tekstowych, w których zawarte są informacje o zdarzeniach.

 

System obsługuje wiele zestawów czytników. Brak na liście aktualnie wykorzystywanych w danej firmie czytników nie oznacza, że nie będą one współpracować z programem. Wiele czytników wykorzystuje oprogramowanie potrafiące generować pliki tekstowe w standardach innych producentów.

Producent czytnika pomoże w integracji oprogramowania. W przypadku wystąpienia problemów, zgłoś się do Sage sp. z o.o.

 

Zobacz także:

Rejestracja czasu pracy

Przygotowanie do pracy z systemem RCP