Ustawienia > Współpraca z FK > Współpraca z Sage ERP X3

Drukuj

Współpraca z Sage ERP X3

Format wymiany danych

Format zgodny z FK 2.0

Format zgodny z FK 3.0/4.0

Synchronizacja z FK

Współpraca z Sage ERP X3

 

Współpraca z X3 określa sposób wymiany danych z programem Sage ERP X3.

 

Zapisywanie do

Kartoteka danych księgowo-analitycznych jest wymagana przy współpracy z Sage ERP X3.

 

Opis pozycji w poleceniu księgowania

określamy opis pozycji w poleceniu księgowania poprzez zaznaczenie opcji:

z nazwy elementu płacowego

z opisu schematu księgowania.

 

W trakcie eksportu danych do zaksięgowania program będzie pobierał opis pozycji przy generowaniu księgowań z nazwy elementu płacowego lub z opisu schematu księgowania.

 

Słownik kont

Przy współpracy z X3 należy ustawić słownik kont (wymiarów) wykorzystywany przy definiowaniu pozycji schematów księgowania.

 

Dla potrzeb współpracy z X3 należy również określić typ dokumentu księgowego, rodzaj dziennika i lokalizację dla przesyłanych księgowań.

 

Typ storna księgowania kwot ujemnych

Umożliwia ustawienie domyślnego sposobu księgowania kwot ujemnych, które mogą się pojawić w przypadku wyrównań / korekt.