Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Systemy bankowe > Systemy bankowe - szczegóły

Drukuj

Systemy bankowe – szczegóły

Parametry szczegółowe nowego systemu bankowego wprowadzane są w oknie Dodawanie systemu bankowego.

 

Podgląd oraz edycja danych szczegółowych wybranego z listy systemu bankowego jest możliwa w dolnym panelu Szczegóły. Panel ten zawiera dane takie jak:

Nazwa systemu – nazwa identyfikująca system bankowy (nazwa banku),

Format wyciągów – format wyciągów bankowych,

Format przelewów – format przelewów bankowych,

Maksymalna liczba przelewów w paczce – maksymalna ilość przelewów wysyłanych w jednej paczce z danego banku.

 

Wprowadzone atrybuty można edytować, a następnie zapisać lub anulować zapisywane zmiany.

 

Systemy bankowe

Podstawowe pojęcia