Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Systemy bankowe > Dodawanie nowego systemu bankowego

Drukuj

Dodawanie nowego systemu bankowego

Przy użyciu przycisku Dodaj otwierane jest okno Dodawanie systemu bankowego, w którym wprowadza się dane nowego systemu bankowego, takie jak:

Nazwa systemu – nazwa identyfikująca system bankowy (nazwa banku),  

Format wyciągów – format wyciągów wybierany jest z rozwijanej listy dostępnych formatów,

Format przelewów – format przelewów wybierany jest z rozwijanej listy dostępnych formatów,

Maksymalna liczba przelewów w paczce – maksymalna ilość przelewów wysyłanych w jednej paczce z danego banku (maksymalna ilość 1000 przelewów w jednej paczce).

 

Po zapisaniu wprowadzanych danych nowy system pojawia się na liście systemów bankowych. Podglądu oraz edycji danych szczegółowych systemu bankowego można dokonać w dolnym panelu Szczegóły.

 

Systemy bankowe

Podstawowe pojęcia