Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Standardowy format danych RCP

Drukuj

Standardowy format danych RCP erp_rcp

Standardowy format danych RCP programu Symfonia ERP Kadry i Płace nazywa się SYMFONIA. Są to pliki tekstowe składające się z 36 cyfrowych zapisów.

 

Kolejne segmenty zapisu to:

Rozmiar

Zawartość

Uwagi

10

numer karty

Numer powinien być dopełniony zerami do 10 znaków.

4

rok

RRRR

2

miesiąc

MM: 01 - 12

2

dzień

DD: 01 - 31

2

godzina

HH: 00 - 59

2

minuta

MM: 00 - 59

1

rodzaj zdarzenia

Wejście - 1, Wyjście - 0

1

status zdarzenia

Prywatne - 0, Zwykłe - 1, Służbowe - 2

5

rodzaj pracy

Kod rodzaju pracy

5

bramka

Pomijany

2

kod błędu

Pomijany

 

Przykładowe zapisy:

000000000120030205080011000010000000

000000000120030205160001000010000000

 

Kody rodzajów pracy rozpoznawane przez Symfonia ERP Kadry i Płace definiowane są w oknie Obiekty kalendarzowe > Rodzaje pracy, w kolumnie RCP.