Wzorce kadrowo-płacowe > Sprawozdanie GUS Z-03 i Z-06

Drukuj

Sprawozdanie GUS Z-03 i Z-06

Aby przygotować zestawienie danych dla sprawozdania GUS Z-03 i Z-06

1.Zaktualizuj dane w elementach kadrowych:

Umowy \ Umowy o pracę \ stosunek pracy dla pracowników

Umowy \ Umowy o pracę \ rodzaj pracy dla pracowników

Dane osobowe pracownika \ Pracownik \ Główne miejsce pracy dla pracowników

Dane firmy \ GUS \ Symbol Finansowania Firmy dla wzorca Główna forma działalności

Dane firmy \ GUS \ EKD w profilu działalności dla wzorca Główna forma działalności

 

2.Przypisz pracowników do wzorca Główna forma działalności.

 

Aby pracownik został uwzględniony, data początkowa przypisania do wzorca nie może wypadać po rozpoczęciu okresu, za który wykonywane będzie sprawozdanie GUS. Pracownik w danym miesiącu może być przypisany tylko do jednego wzorca określającego formę finansowania. Sytuacja, gdy zmiana w danym zakładzie miejsca pracy pracownika w trakcie kwartału pociąga za sobą zmianę formy finansowania, jest obsługiwana z dokładnością do miesiąca.

Ważne jest wprowadzenie prawidłowych dat przypisania pracowników do wzorca. W tym celu można skorzystać z opcji Zbiorcza zmiana okresów przyporządkowania dostępnej z menu podręcznego.

 

Zestawienie danych przygotowywane jest za pomocą raportu Sprawozdanie GUS Z-03 i Z-06 wykonywanego dla wzorców kadrowych.

 

hmtoggle_plus1Uzupełnienie danych kadrowych pracowników

hmtoggle_plus1Uzupełnienie danych we wzorcu Główna forma działalności

hmtoggle_plus1Więcej niż jedna forma finansowania

hmtoggle_plus1Przygotowanie sprawozdania GUS Z-03 i Z-06

 

Sytuacje i wartości nieobsługiwane przez program

Zestawienie danych dla sprawozdań GUS w programie obsługuje najbardziej typowe sytuacje i wartości. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych poniżej należy doliczyć je samodzielnie do przygotowywanego sprawozdania.

 

hmtoggle_plus1Sprawozdanie GUS Z-03

hmtoggle_plus1Sprawozdanie GUS Z-06

 

Poprzedni temat Kolejny temat