Strona startowa

Drukuj

Wzorce kadrowo-płacowe

Okno to prezentuje katalog wzorców kadrowo-płacowych oraz pozawala zarządzać wzorcami.

 

Z lewej strony okna znajdują się zakładki. Od wyboru na zakładce zależy wyświetlanie danych na liście w prawej strony okna.

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

Dla list pracowników dostępne są znajdujące się na dole okna przyciski szybkiego dostępu do zdarzeń i raportów:

Nieobecności – umożliwia wstawienie zdarzenia nieobecności(urlop, choroba, delegacja i inne).

Wynagrodzenia – umożliwia wstawienie zdarzeń wpływających na zmianę wynagrodzenia takich jak aneks do umowy o pracę, premia czy nadgodziny.

Stosunek pracy – umożliwia wstawienia zdarzeń związanych ze zmianą stosunku pracy, są to m.in. zatrudnienie o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną oraz rozwiązania stosunku pracy.

Operacje – umożliwia wygenerowanie raportów takich jak wydruk listy płac, podsumowania wynagrodzeń, tworzenie przelewów, księgowań, deklaracji ZUS i PIT.

 

zakładka Katalogi

Drzewko to prezentuje strukturę katalogów wzorców kadrowo-płacowych.

Dla tej zakładki lista z prawej strony okna pokazuje listę wzorców kadrowo-płacowych przyporządkowanych do wybranego katalogu.

hmtoggle_plus1Menu podręczne listy

 

Grupowanie poszczególnych wzorców w ma jedynie znaczenie organizacyjne i służy ułatwieniu przeglądania i wyszukiwania poszczególnych wzorców.

 

zakładka Klasy

Klasy wzorców określają sposób grupowania wzorców ze względu na pewną ich właściwość.

Istnieją dwa rodzaje klas wzorców:

klasy predefiniowane dostarczone wraz z programem

klasy utworzone przez użytkownika – użytkownik może tworzyć własne klasy wzorców

 

Pasek narzędziowy nad lewą częścią okna:

Dodaj – za pomocą tego przycisku tworzymy nową klasę wzorców. Klawisz skrótu: Ctrl + plus z klawiatury numerycznej.

Usuń – poprzez wybranie tego przycisku możemy usunąć utworzone przez siebie klasy wzorców. Klawisz skrótu: Ctrl + minus z klawiatury numerycznej.

 

Lista wzorców - lista wzorców w danej klasie.

 

zakładka Pracownicy

Drzewko prezentuje listę wzorców kadrowo-płacowych.

Dla tej zakładki lista z prawej strony okna pokazuje pracowników przyporządkowanych do wybranego wzorca.

Wykorzystując narzędzia nad listą pracowników możemy ustalać wzajemne przyporządkowanie poszczególnych pracowników do wzorców kadrowo-płacowych.

hmtoggle_plus1Menu podręczne listy

 

zakładka Przyp. pracowników

Drzewko to prezentuje wzorce kadrowo-płacowe w katalogach.

Dla tej zakładki lista z prawej strony okna pokazuje pracowników przyporządkowanych do wybranego wzorca.

Wykorzystując narzędzia nad listą pracowników możemy ustalać wzajemne przyporządkowanie poszczególnych pracowników do wzorców kadrowo-płacowych.