Wzorce kadrowo-płacowe > Dodawanie nowego zestawu wzorców

Drukuj

Dodawanie nowego zestawu wzorców

Aby dodać nowy zestaw wzorców

1.Z menu Funkcje wybierz polecenie Kartoteki\Definicje szablonów list płac.

2.Na drzewku wybierz USERS2Zestawy wzorców.

3.Kliknij b_katdod1, wpisz w oknie Nowy zestaw wzorców nazwę tworzonego wzorca i potwierdź przyciskiem Utwórz.

 

Wskazówka

Możesz użyć polecenia Nowy... z menu podręcznego.

 

Gdy zaznaczymy zestaw wzorców w prawej części okna możemy definiować przypisanie wzorców za pomocą przycisków Dodaj, Usuń.