Kartoteki > Schematy numerowania

Drukuj

Schematy numerowania

Kartoteka służy do tworzenia i prezentowania schematów numerowania, które mogą następnie zostać podpięte pod dowolne dane kadrowe. Automatycznej numeracji mogą podlegać np. pracownicy, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, listy płac, itd.

 

Schemat numerowania realizuje dwie funkcje:

ustawia kolejny wolny numer. Jeżeli numer nie zostanie wykorzystany przez funkcję wywołującą to 'przepada' (np. jeśli po dodaniu danej kadrowej i ustawieniu numeru dane nie zostaną zapisane przez użytkownika).

umożliwia ustawienie wartości początkowych liczników, co pozwala na ustawienie numerowania od dowolnej liczby. Możliwe jest tworzenie przez użytkownika własnych schematów numerowania.

 

Schematy numerowania można wykorzystać do prowadzenia automatycznego numerowania:

list płac,

umów cywilnoprawnych,

rachunków do umów cywilnoprawnych,

umów o pracę,

innych druków,

danych kadrowych.

 

Użyty schemat numerowania ustawia kolejny wolny numer. Jeżeli numer nie zostanie wykorzystany przez funkcję wywołującą to "przepada", na przykład w sytuacji, gdy po dodaniu danej kadrowej i ustawieniu numeru dane nie zostaną zapisane przez użytkownika. Program zapamiętuje wykorzystane numery i dodaje zawsze nowy numer.

Numerowanie może rozpoczynać się od dowolnej liczby dzięki ustawieniu wartości początkowej licznika.

 

Definiując schemat numerowania wykorzystuje parametry numerowania oraz parametry predefiniowane.

Gotowym schematem można zainicjalizować pożądany element kadrowy.

 

Schematy numerowania w danych kadrowych

Aby elementy kadrowe lub atrybuty elementów kadrowych mogły być inicjalizowane wartościami liczników, muszą mieć zaznaczony typ: napis.

W oknie definicji elementu kadrowego lub elementu kadrowego zgrupowanego na zakładce Atrybuty należy ustawić znacznik inicjalizacja wartościami innych danych a następnie na zakładce Dołączanie dodać schemat numerowania.

Należy ustawić też znaczniki inicjalizuj wartość gdy:

Została właśnie dodana – gdy chcemy by wartość licznika była wyznaczona od razu po dodaniu danej,

Zmieniono okres obowiązywania – gdy chcemy by wartość licznika była wyznaczona po ustawieniu dat obowiązywania danej,

Zmieniono wartość innych atrybutów – gdy chcemy by wartość licznika była wyznaczona po ustawieniu wartości któregokolwiek atrybutu elementu poprzedzającego licznik (w elementach kadrowych zgrupowanych).

Wartości parametrów określających rok, miesiąc czy dzień pobierane są z daty początkowej obowiązywania danej lub z daty bieżącej (jeśli data początkowa obowiązywania jest pusta).

Wartość danej po inicjalizacji licznikiem może być edytowana przez użytkownika tak jak inne dane kadrowe.