Kartoteki > Schematy numerowania > Parametry predefiniowane

Drukuj

Parametry predefiniowane

W programie dostępne są następujące predefiniowane parametry dla numeracji:

#n – numer kolejny, zwiększany zawsze o jeden. Jeśli za wpisaną literą n pojawi się cyfra, to program zinterpretuje ją jako rozmiar dla pola numeru, uzupełniając z przodu nieznaczącymi zerami.

#d – numer dnia miesiąca bez uzupełnienia zerem.

#D – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer oznaczający dzień miesiąca.

#m – numer miesiąca bez uzupełnień zerem.

#M – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer miesiąca.

#r – dwucyfrowy skrót numeru roku.

#R – czterocyfrowy numer roku.

#q – numer kolejny dnia w roku.

#Q – uzupełniany zerami trzycyfrowy numer kolejny dnia w roku.