Kartoteki > Schematy numerowania > Wartości numerowania

Drukuj

Wartości numerowania

W oknie Wartości numerowania prezentowane są wszystkie wartości liczników nadane do automatycznego numerowania. W oknie można ustawić też wartości początkowe liczników.

Np. jeżeli nadany został numer umowy, ale umowa nie została zapisana w programie, przy kolejnej próbie sporządzenia tej umowy program automatycznie nada jej kolejny wolny numer. W oknie Edycja wartości numerowania możliwa jest zmiana tego numeru na taki, jaki wpisany był oryginalnie.

 

Zawsze należy ustawiać liczbę o jeden mniejszą od oczekiwanej.

 

1.W oknie kartoteki Schematy numerowania kliknij przycisk olowek [Alt +W].

2.W oknie Wartości numerowania kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Edycja wartości numerowania kliknij przycisk B_3dot.

4.W oknie Wybór schematu numerowania wskaż schemat, dla którego chcesz ustawić wartość numeracji i kliknij przycisk Wybierz.

5.W oknie Edycja wartości numerowania podaj:

Zasięg, czyli parametr lub parametry schematu, dla których prowadzona jest oddzielna numeracja. Np: schemat #dział \ #n z ustawionym zasięgiem #dział będzie prowadził oddzielną numerację #n dla poszczególnych wartości parametru #dział.

Rok, Miesiąc, Dzień określający przedział zerowania licznika parametru #n (ustawienie pola Rodzaj z właściwości schematu numerowania).

Wartość dla parametru #n. Należy ustawić liczbę o jeden mniejszą od oczekiwanej.

6.Kliknij przycisk Zapisz.