Kartoteki > Schematy numerowania > Inicjalizacja elementów schematem numerowania

Drukuj

Inicjalizacja elementów schematem numerowania

Elementy kadrowe oraz Elementy kadrowe zgrupowane umożliwiają inicjalizację wartościami innych elementów kadrowych oraz schematami numerowania.

hmtoggle_plus1Tworzenie elementu kadrowego inicjalizowanego schematem numerowania

 

Wartość danej po inicjalizacji licznikiem może być edytowana przez użytkownika. Wartość licznika wyliczana jest tylko w przypadku, gdy wartość danej jest pusta. Czyli operacje takie jak anuluj zmiany czy przelicz komórkę zadziałają tylko wtedy, gdy pole na formatce jest puste.

 

Przykład

Schematy numerowania można wykorzystać do automatycznej numeracji umów o dzieło, w tym celu należy zmodyfikować element kadrowy zgrupowany Umowa o dzieło:

1.Kliknij przycisk Kartoteki i wybierz z menu Elementy.

2.W oknie Elementy kadrowo-płacowe wybierz element Umowa o dzieło i kliknij przycisk Edytuj.

3.W oknie Element - Umowa o dzieło przejdź na zakładkę Dołączanie.

4.Z listy Elementy dołączane do aktualnego wybierz element nr umowy.

5.Kliknij przycisk b_dodaj_s znajdujący się w części Elementy inicjalizujące i wybierz z rozwiniętego menu Dodaj schemat numerowania.

6.W oknie Wybór schematu numerowania wybierz schemat numerowania i kliknij przycisk Wybierz.

7.Kliknij przycisk Zamknij.

8.W oknie Element - Umowa o dzieło ustaw Inicjalizuj wartość, gdy:

Została właśnie dodana - zaznaczone

Zmieniono okres obowiązywania - odznaczone

Zmieniono wartość innych atrybutów - odznaczone

Zmieniono inne dane - tylko poprzedzające - odznaczone

9.Kliknij przycisk Zapisz.

Element kadrowy zgrupowany Umowa o dzieło w momencie dodania nowej wartości będzie automatycznie uzupełniał wartość elementu nr umowy zgodnie z przypisanym schematem numerowania.

 

Zobacz także:

Definiowanie schematu numerowania