Kartoteki > Raporty

Drukuj

Raporty

Okno to prezentuje kartotekę definicji raportów i umożliwia zarządzanie tymi definicjami.

 

Z prawej strony okna znajdują się zakładki. Od wyboru na zakładce zależy wyświetlanie danych na liście w prawej strony okna.

Lewa strona okna

pasek narzędziowy nad drzewkiem raportów

drzewko raportów

 

Prawa strona okna

pasek narzędziowy nad listą raportów

W prawej części okna z katalogiem definicji raportów znajduje się lista prezentująca wszystkie definicje raportów, znajdujące się we wskazanym na drzewku folderze.

Podwójne kliknięcie definicji raportu otwiera okno definicji raportu, zawierające właściwości programu w Języku Raportów.

hmtoggle_plus1Typy raportów

 

 

Zobacz także:  

Zestawianie, drukowanie i zarządzanie raportami

Wykonywanie raportów