Dokumenty > Pulpit nieobecności a rozwiązania indywidualne

Drukuj

Pulpit nieobecności a rozwiązania indywidualne

Istnieje możliwość dołączenia do pulpitu nieobecności obsługi niestandardowych zdarzeń utworzonych przez użytkownika.

 

Dla zdarzeń z atrybutem Nieobecność w kartotece Definicji zdarzeń dostępne jest polecenie kontekstowe Konfiguracja nieobecności otwierające okno konfiguracji zdarzenia dla pulpitu nieobecności.

 

hmtoggle_plus1Warunki dla wykonania operacji

 

oz_kip_86

 

W oknie konfiguracji po zaznaczeniu pola Użyj w nieobecnościach można wybrać, w której kategorii nieobecności zdarzenie będzie dostępne.

 

Jeśli do rejestracji zdarzenia konieczne jest wypełnienie dodatkowych elementów kadrowo-płacowych to na liście poniżej można je zdefiniować.

 

oz_kip_87

 

btn_kip_03 – usuwa wiersz definicji.

btn_kip_04 – dodaje poniżej nowy wiersz definicji.

btn_kip_01 – otwiera okno wyboru element kadrowo-płacowego.

 

Kategorie nieobecności

Znajdujący się poniżej rozwiniętej listy przycisk Dodaj nowy umożliwia utworzenie własnej kategorii nieobecności.

 

img_kip_72

 

Dla nowych kategorii dostępne będą oddzielne przyciski na pasku narzędziowym okna pulpitu nieobecności.

 

img_kip_73

 

Systemowy słownik Kategorie nieobecności przechowujący widoczne na tej liście kategorie jest nieedycyjny z okna kartoteki słowników i nie jest objęty systemem praw do słowników.