Pracownik > Parametry wyświetlania

Drukuj

Parametry wyświetlania

Parametry wyświetlania umożliwiają ustawienie widocznych w oknie pracowników podstawowych informacji takich jak: imiona, nazwiska pracowników, stan naliczeń w wybranym okresie, forma zatrudnienia i inne.

 

Aby wybrać wyświetlane kolumny:

1.W oknie Pracownicy z menu podręcznego dla listy pracowników wybierz polecenie Parametry wyświetlania.

2.W oknie Parametry wyświetlania  w kolumnie B_FLAG2 oznacz flagami kolumny, które mają być widoczne.

hmtoggle_plus1Ustalanie kolejności kolumn
hmtoggle_plus1Dostępne kolumny

3.Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Zobacz też:

Wyświetlanie elementów kadrowych na liście pracowników