Pracownik > Wyświetlanie elementów kadrowych na liście pracowników

Drukuj

Wyświetlanie elementów kadrowych na liście pracowników

Listy pracowników może prezentować dowolne dane kadrowe, do których użytkownik ma dostęp. Między zdefiniowanymi zestawami można łatwo się przełączać korzystając z menu B_wybzes2  okna Pracownik.

hmtoggle_plus1Definiowanie nowego zestawu
hmtoggle_plus1Dodawanie elementów do zestawu
hmtoggle_plus1Usuwanie elementów z zestawu
hmtoggle_plus1Definiowanie kolejności wyświetlania elementów
hmtoggle_plus1Sposób obliczania wartości elementu

 

Zobacz też:

Parametry wyświetlania