Pracownik > Synchronizacja pracowników z e-Teczką

Drukuj

Synchronizacja pracowników z e-Teczką

Synchronizacja pracownika z e-Teczką wykonywana jest:

automatycznie w momencie pierwszego wysłania dokumentu danego pracownika do e-Teczki.

na żądanie użytkownika dla katalogu lub zaznaczonych pracowników przez wybranie z menu kontekstowego opcji Synchronizacja z e-Teczką.

 

Proces synchronizacji możesz przerwać naciskając przycisk Przerwij operację. Operacja zostanie przerwana dopiero po wykonaniu czynności zapisu danych dla części pracowników.

 

Synchronizacja pracowników z e-Teczką dodatkowo wykonuje synchronizację uprawnień użytkowników do danego pracownika.

 

Informację o tym czy dany pracownik został zsynchronizowany z e-Teczką możemy zobaczyć włączając opcję Synchronizacja z e-Teczką w oknie Parametry wyświetlania. Wówczas po poprawnej synchronizacji przy nazwisku pracownika pokaże się ikona ico_eteczka.