Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zatwierdzanie zapisów RCP > Generowanie nieobecności całodziennych

Drukuj

Generowanie nieobecności całodziennych erp_rcp

Aby zarejestrować nieobecności w dniach, w których pracownik zgodnie z harmonogramem powinien pracować a nie ma żadnych zapisów RCP:

1.Kliknij przycisk RCP.

2.W oknie Rejestracja Czasu Pracy wejdź na zakładkę Zatwierdzanie.

3.Kliknij przycisk B_RCPop1 i wybierz z menu polecenie Generuj nieobecności całodzienne.

 

Domyślnie program generuje nieobecności kwalifikując je jako nieobecności całodzienne. Kwalifikację podsumowania dnia można samodzielnie zmienić wybierając z menu podręcznego:

Podsumowanie dnia pracy

Nieobecność całodzienna

Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona

Nieobecność całodzienna służbowa