Kartoteki > Elementy

Drukuj

Elementy

Okno kartoteki Elementy kadrowo-płacowe prezentuje katalog definicji elementów systemów wynagrodzeń oraz pozawala zarządzać tymi definicjami.

 

Panele z lewej strony okna:

Katalogi – drzewo katalogów elementów. Wybór katalogu powoduje wyświetlenie listy zgrupowanych w nim elementów. Katalog główny wyświetla wszystkie elementy.

Kategorie – wybór typu elementu powoduje wyświetlenie listy wszystkich elementów tego typu.

hmtoggle_plus1Typy elementów

Katalogi (Klasy elementów) – katalogi klas elementów. Klasy elementów określają sposób grupowania elementów ze względu na pewną ich właściwość. Klasy umożliwiają umieszczenie w dowolnym systemie wynagrodzeń przynależnych do nich elementów.

Klasy – lista klas elementów. Klasy umożliwiają umieszczenie w dowolnym systemie wynagrodzeń przynależnych do nich elementów. Klasy elementów dostarczonych z programem oznaczone są ikoną B_matrix1.

Wyszukiwanie – lista kryteriów wyszukiwania. Użytkownik może tworzyć własne kryteria wyszukiwania.

 

Jeśli nie widzisz któregoś z wymienionych wyżej paneli sprawdź zakładki na dole okna.

img_01

 

Prawa strona okna

zawiera listę prezentującą wszystkie elementy, znajdujące się we wskazanej na drzewku grupie, elementy wskazanego typu lub spełniające wskazane kryterium wyszukiwania

Wykonaj raport – Otwiera okno Raporty. Dla elementów dostępne są wyłącznie raporty techniczne systemu wynagrodzeń.

Edytuj – Otwiera okno edycji wybranego elementu.

Dodaj (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej) – Otwiera okno dodawania nowego elementu.

Usuń (Ctrl+minus z klawiatury numerycznej) – Powoduje usunięcie wskazanego obiektu z grupy lub folderu.

 

Lista definicji elementów

 

hmtoggle_plus1Menu podręczne Elementy kadrowo-płacowe