Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zatwierdzanie zapisów RCP > Edycja podsumowania zapisów RCP

Drukuj

Edycja podsumowania zapisów RCP erp_rcp

Dla podsumowań zapisów RCP dostępne do edycji są dane w kolumnach: Data, Spóźnienia, Nb. nieuspr., Nb. uspr., Nadgodziny.

Podsumowania wprowadzone ręcznie lub zmienione przez użytkownika oznaczane są w kolumnie I_RCPmu1.

W menu podręcznym znajdują się polecenia przełączające typ zarejestrowanego podsumowania na:

Podsumowanie dnia pracy

Nieobecność całodzienna

Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona

Nieobecność całodzienna służbowa

Polecenia w menu podręcznym wspierające edycję podsumowań:

Generuj nieobecności całodzienne - umożliwia podanie zakresu dat, w którym program sprawdzi obecność zapisów RCP. W dniach bez zapisów RCP wstawione zostaną nieobecności całodzienne.

Przelicz zaznaczone podsumowania - przelicza zaznaczone przez użytkownika podsumowania i w pola listy wstawia dane zgodnie z zarejestrowanymi zapisami RCP.

Nieobecność usprawiedliwiona - sumuje czasy nieobecności z pól Nb.nieuspr. oraz Nb.uspr. i tak powstałą liczbę wstawia do pola Nb.uspr. Po zatwierdzeniu do kalendarza pracownika wstawiane jest zdarzenie Nieobecność usprawiedliwiona.

Nieobecność nieusprawiedliwiona - sumuje czasy nieobecności z pól Nb.nieuspr. oraz Nb.uspr. i tak powstałą liczbę wstawia do pola Nb.nieuspr. Po zatwierdzeniu do kalendarza pracownika wstawiane jest zdarzenie Nieobecność nieusprawiedliwiona.