Pracownik > Edycja danych kadrowych w zamkniętych okresach

Drukuj

Edycja danych kadrowych w zamkniętych okresach

Dane wpływające na wynagrodzenie pracownika w zamkniętych okresach są zabezpieczone przed edycją.

 

Aby zmodyfikować zabezpieczone w ten sposób dane:

użytkownik musi posiadać prawo Modyf. danych kadrowych w zamkniętych okresach,

na zakładce danych kadrowych należy wybrać z menu rozwijanego przyciskiem Narzędzia (lub z menu kontekstowego), polecenie Edycja danych w zamkniętych okresach.  

Na zakładce danych kadrowych tryb edycji danych w zamkniętych okresach oznaczany jest ikoną: Aktywny- gdy aktywny, Nie aktywny - gdy nieaktywny.

W ten sposób można uzupełnić datę urodzenia pracownika, zmienić parametry ZUS lub podatkowe. Jeżeli wartość została zmieniona w zamkniętym okresie, to fakt ten nie spowoduje zmiany naliczonego wynagrodzenia, chyba, że okres zostanie otwarty.

 

Bez specjalnych uprawnień w zamkniętych okresach możliwa jest modyfikacja:

elementów nie wypływających na naliczone wynagrodzenie pracownika,

elementów z ustawionym atrybutem Dodawanie wartości w zamkniętym okresie.

 

Dodatkowe zasady dotyczące edycji danych w zamkniętych okresach

Edytować można dowolne pola danych kadrowych w zamkniętych okresach, poza:

datami i wartościami w transakcjach (np. kwota rachunku za umowę zlecenie),

rozliczeniami zasiłków, i zasiłków związanych z rodzicielstwem.

Edycja danych w zamkniętych okresach nie jest dostępna, gdy program jest w trybie korekty, czyli otwarte są okresy korygujące. Informacja o tym prezentowana jest na pasku stanu programu ikoną img_kip_okr_kor_01.

 

Zobacz także:

Dane kadrowe

Edycja danych kadrowych pracownika

Zbiorcza edycja danych kadrowych