Ustawienia > e-ZLA

Drukuj

e-ZLA

Przed wprowadzeniem ustawień e-ZLA w programie Symfonia ERP Kadry i Płace skonfiguruj generowanie raportów na stronie ZUS PUE.

hmtoggle_plus1Ustawienia na stronie ZUS PUE

 

W oknie ustawień e-ZLA definiowane są parametry logowania do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) oraz hasła zabezpieczającego pobierane z PUE archiwa ZIP z raportami cyklicznymi. Ustawienia te wykorzystywane są przez funkcjonalność bezpośredniego pobierania raportów e-ZLA z PUE.

 

Bezpośredni import raportów zbiorczych z PUE dostępny jest, gdy:

w firmie aktywna jest licencja na funkcjonalność Rozszerzony import e-ZLA.

użytkownik ma nadane prawa:

Uprawnienia kadrowe > Zarządzanie dziennikiem zdarzeń

Uprawnienia ogólne > Dostęp do 'Import e-zwolnień'

 

Po konwersji bazy do wersji 2019.2 nowe uprawnienie Dostęp do „Import e-zwolnień” nie jest zaznaczone. Przed rozpoczęciem pracy należy je oznaczyć i ponownie uruchomić program.

 

Po zapisaniu ustawień program wyświetla puste pola haseł.

 

Ustawienia zapory sieciowej >>

 

Zobacz także:

Import e-zwolnień