Dokumenty > Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Odbieranie e-ZLA

Drukuj

Odbieranie e-ZLA

Na potrzeby mechanizmu importu danych zwolnień elektronicznych za pomocą usługi do pobierania raportów zbiorczych e-ZLA z ZUS należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

https://pue.zus.pl

na porcie: 8500