Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zatwierdzanie zapisów RCP > Dodawanie podsumowania zapisów RCP

Drukuj

Dodawanie podsumowania zapisów RCP erp_rcp

1.W oknie Rejestracja czasu pracy [Ctrl+6] przejdź na zakładkę Zatwierdzanie.

2.W polach Od, Do podaj przedział czasu z jakiego wyświetlane będą podsumowania.

3.Z rozwijanego drzewka Katalog pracowników wybierz pracownika, dla którego chcesz dodać podsumowanie zapisów RCP.

4.Kliknij przycisk b_dodaj_s.

5.Dla podsumowania dnia pracy:

W kolumnie Data podaj, którego dnia dotyczy podsumowanie.

Uzupełnij wartości podsumowania (spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione, nieobecności usprawiedliwione, nadgodziny).

6.Dla podsumowania nieobecności należy z menu podręcznego wybrać jedno z poleceń:

Nieobecność całodzienna

Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona

Nieobecność całodzienna służbowa

7.Kliknij przycisk Zapisz.