Czas pracy > Definiowanie rodzajów dni

Drukuj

Definiowanie rodzajów dni

Obiekty kalendarzowe typu Rodzaje Dni wykorzystywane są w definicjach Wzorców dni.

hmtoggle_plus1Dodawanie rodzaju dnia