Administracja > Wymiana danych > Eksport dokumentów 

Drukuj

Eksport dokumentów

Do eksportu wystawionych dokumentów handlowych i magazynowych do programu Finanse i Księgowość służy funkcja Eksport danych. Dostępna jest ona pod przyciskiem Operacje dla dokumentów w kartotekach: Sprzedaż, Magazyn, Zakup oraz dla Raporty płatności .

 

Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki pieniędzy (Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla których rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez program raportów płatności. Funkcja Eksport danych jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.

 

Przed wywołaniem funkcji Eksport danych należy zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane do innego programu. W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj eksportu danych, a następnie określić katalog dyskowy, na który zostaną zapisane dane eksportowanych dokumentów.

 

Podczas eksportu danych program pomija wszystkie dokumenty anulowane.

 

Kolejny eksport danych na ten sam katalog dyskowy USUWA wszystkie dane związane z poprzednim eksportem.

 

Ustawienia eksportu dla dokumentów:

hmtoggle_plus1Sprzedaży
hmtoggle_plus1Sprzedaży (raportów okresowych)
hmtoggle_plus1Magazynowych
hmtoggle_plus1Zakupu
hmtoggle_plus1Płatności

 

Zobacz również:

Eksport dokumentów do Connect