Sprzedaż detaliczna > Użytkownicy - praca w trybie detal 

Drukuj

Użytkownicy - praca w trybie detal Funkcjonalność dodatkowo płatna

W programie z wprowadzoną licencją typu detal każdy z użytkowników może mieć dostęp do okna sprzedaży detalicznej. Włączenie parametru praca w trybie detal skutkuje automatycznym otwieraniem okna dokumentu detalu zaraz po zalogowaniu się użytkownika do programu a użytkownik może od razu przejść do wprowadzania towarów na dokument. Nowy tryb pracy praca w trybie detal ustawia się użytkownikowi stale pracującemu ze sprzedażą detaliczną. Pozostali użytkownicy także mają dostęp do formatki detalu, z tą różnicą, że okno dokumentu nie otwiera się automatycznie - trzeba je otworzyć własnoręcznie.

Parametr praca w trybie detal włącza się na zakładce Detal ustawień użytkownika. Tu również wskazuje się domyślne typy dokumentów dla paragonu i faktury wystawianych w detalu, oraz domyślne typy rejestrów płatności - przede wszystkim kasowy. Brak ustawionego dokumentu typu paragon uniemożliwi wystawienie dokumentu sprzedaży detalicznej. Ustawienie domyślnych rejestrów pieniężnych jest związane z obsługą w programie multipłatności, czyli rozliczenia dokumentu płatnością gotówkową, kartą oraz bonem jednocześnie. W części Pokazuj w oknie detal znajdują się dwie opcje: suma ilości i kwota przed rabatem. Ich włączenie skutkuje wyświetleniem dodatkowych informacji w oknie detalu.

 

Użytkownik korzystający z okna sprzedaży detalicznej, niezależnie od tego czy ma włączoną opcję pracy w trybie detal, czy nie musi mieć przypisany przynajmniej jeden rejestr płatności i ustawiony typ dokumentu dla paragonu.

 

Zaleca się również utworzenie oddzielnych rejestrów płatności dla każdego z użytkowników korzystających z okna sprzedaży detalicznej, zwłaszcza kasowych. Pozwoli to na rozliczanie stanu kasy osobno dla każdego użytkownika.

 

Zobacz także:

Uprawnienia użytkownika detalu

Ustawienia wydruku użytkownika detalu

Okno sprzedaży detalicznej

Operacje przeprowadzane w oknie sprzedaży detalicznej