Sprzedaż detaliczna > Sprzedaż detaliczna - operacje okna detalu

Drukuj

Sprzedaż detaliczna - operacje okna detalu Funkcjonalność dodatkowo płatna

Operacje przeprowadzane na dokumencie, na przykład wprowadzenie ilości, ceny akceptuje się przyciskiem OK lub przyciskiem klawiaturowym Enter. Przycisk Esc wycofuje rozpoczętą akcję i powraca do trybu wprowadzania pozycji towarowej.

 

Autoryzacja operacji na dokumencie

Część operacji przeprowadzanych w oknie sprzedaży detalicznej wymaga dodatkowej autoryzacji. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do czynności takich jak: otwarcie szuflady, usunięcie pozycji, anulowanie (wycofanie) dokumentu, to ich wykonanie wymaga autoryzacji użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Otwiera się wówczas okienko do wprowadzenia loginu i hasła użytkownika akceptującego czynność. Po zatwierdzeniu danych, program pozwala wykonać operację.

 

Operacje dla pojedynczej pozycji towarowej

Wprowadzanie towaru na dokument detaluWprowadzanie towaru na dokument detalu
Wyszukiwanie pozycjiWyszukiwanie pozycji
Zmiana ilości Zmiana ilości
Usuwanie pozycji towarowejUsuwanie pozycji towarowej
Zmiana parametrów pozycji: Cena, Rabat Zmiana parametrów pozycji: Cena, Rabat

 

Operacje dla całego dokumentu

Zmiana parametrów dokumentu: Rabat, Upust, Typ cenyZmiana parametrów dokumentu: Rabat, Upust, Typ ceny
Dodawanie kontrahenta na dokumentDodawanie kontrahenta na dokument
Zmiana typu dokumentu z paragony na fakturę Zmiana typu dokumentu z paragony na fakturę
Zatwierdzanie dokumentu – przycisk ZapłaćZatwierdzanie dokumentu – przycisk Zapłać
Anulowanie dokumentuAnulowanie dokumentu

 

Pozostałe operacje

Tymczasowe zapisanie dokumentu – przycisk BlokadaTymczasowe zapisanie dokumentu – przycisk Blokada
Otwieranie szuflady kasy w dowolnym momencie pracy kasjeraOtwieranie szuflady kasy w dowolnym momencie pracy kasjera
Otwieranie szuflady kasy w dowolnym momencie pracy kasjeraWydruk raportu kasowego z okna detalu

 

Przycisk X zamyka okno dokumentu sprzedaży oraz zapisuje dany dokument do bufora.

 

Zobacz także:

Okno sprzedaży detalicznej - formatka detal