Sprzedaż detaliczna > Okno sprzedaży detalicznej - formatka detalu

Drukuj

Okno sprzedaży detalicznej Funkcjonalność dodatkowo płatna

W programie Handel z wprowadzoną licencją zawierającą opcje detal dostępne jest okno sprzedaży detalicznej. Użytkownik, który w ustawieniach ma zaznaczoną opcję praca w trybie detal oraz posiada nadane prawo Sprzedaż detal od razu po zalogowaniu się do programu ma dostępne okno detalu. Okno to można także uruchomić z dwóch lokalizacji:

po wybraniu z górnego panelu programu przycisku Detal

z górnego menu kontekstowego: Kartoteki > Detal

 

Okno sprzedaży detalicznej otwiera się na całej szerokości okna programu - widoczny jest tylko górny i dolny panel. Na górze okna programu dostępne są menu – Firma, Kartoteki, Aktywacja, Okno, Pomoc umożliwiające przejście do poszczególnych kartotek i funkcji Handlu. Okno sprzedaży detalicznej otwiera się w trybie edycji, zawsze z kursorem ustawionym w aktywnym polu przygotowanym na wprowadzanie towaru (pole Towar). W górnej części okna znajduje się nagłówek z widoczną nazwą dokumentu i jego numerem oraz przyciski: Faktura, Kontrahent, Blokada, Szuflada oraz Anuluj. Centralna część dokumentu zawiera listę pozycji towarowych wprowadzonych za pomocą czytnika kodów kreskowych lub ręcznie. Z prawej strony okna umieszczona jest klawiatura numeryczna, chowana i wyświetlana na życzenie użytkownika przyciskiem widocznym w górnym rogu centralnej części formatki detalu. Ustawienie klawiatury – widoczna / schowana jest zapamiętywane dla użytkownika i jest takie same na formatce detalu oraz w oknie multipłatności. Pod centralną częścią dokumentu znajduje się aktualna kwota do zapłaty oraz przyciski funkcyjne, umożliwiające przeprowadzenie procesu sprzedaży detalicznej.

 

Sprzedaż detaliczna, niezależnie od rodzaju wystawianego dokumentu (paragon, faktura) oraz wybranego typu ceny (netto/brutto) będzie zawsze realizowana w cenach brutto.

 

Przyciski dokumentu sprzedaży detalicznej (Skróty klawiaturowe przycisków)

Towary (Ins) - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo Przeglądanie towarów. Jego użycie otwiera okno kartoteki towarowej.

Ilość (F3) - Umożliwia zmianę ilości towaru.

Cena (F4) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo Negocjowanie cen i rabatów. Umożliwia zmianę ceny na inną niż podpowiadana.

Rabat pozycji (F5) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo Negocjowanie cen i rabatów. Umożliwia nadanie rabatu dla pojedynczej pozycji towarowej.

Usuń (Alt+Del) - Umożliwia usuwanie pozycji towarowej z listy. Jeśli użytkownik nie ma prawa do usuwania pozycji, to użycie tego przycisku wymaga autoryzacji.

Wyszukaj (F2) - Przycisk ten pozwala ustawić się na szukanej pozycji towarowej.

Rabat (F6) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo Negocjowanie cen i rabatów. Umożliwia nadanie rabatu procentowego dla dokumentu.

Upust (F7) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo Negocjowanie cen i rabatów. Umożliwia nadanie upustu kwotowego dla dokumentu.

Typ ceny (F8) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo z grupy uprawnień detalu Zmiana typu cen. Umożliwia zmianę typu ceny z domyślnej na inną.

Nowy (Ctrl+N) - Rozpoczyna wprowadzanie nowego dokumentu bez zamykania dokumentu poprzedniego. Klawiszami skrótów Ctrl-strzałka w prawo/lewo oraz przyciskami strzałek można przełączać się między wprowadzanymi dokumentami. Na pasku narzędziowym prezentowana będzie liczba wprowadzanych dokumentów, oraz który z nich jest aktualnie wyświetlony.

Paragon / Faktura (F11) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo z grupy uprawnień detalu Wystawianie faktur. Umożliwia zmianę typu dokumentu z paragonu na fakturę w oknie sprzedaży detalicznej. Jeśli użytkownik nie ma nadanego prawa do wystawiania faktur, przycisk nie będzie widoczny.

Kontrahent (F10) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo Przeglądanie kontrahentów. Umożliwia dodanie kontrahenta do dokumentu.

Anuluj (Esc) - Umożliwia anulowanie całego dokumentu. Jeśli użytkownik nie ma prawa do usuwania dokumentów z bufora, to użycie tego przycisku wymaga autoryzacji.

Zapłać (F12) - Widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo Wystawianie płatności kasowych lub Wystawianie płatności innych. Umożliwia przejście do etapu przyjmowania płatności i rozliczania dokumentu.

Blokada (Alt+F1) - Umożliwia zablokowanie / odblokowanie ekranu bez zamykania dokumentu.

Szuflada (F9) - Umożliwia otwarcie szuflady na żądanie kasjera. Jeśli użytkownik nie ma prawa do otwierania szuflady, to użycie tego przycisku wymaga autoryzacji.

Raport kasowy (Ctrl+P) - widoczny, jeśli użytkownik ma nadane prawo z grupy uprawnień detalu Drukowanie raportu kasowego. Umożliwia wydrukowanie raportu kasowego bezpośrednio z okna sprzedaży detalicznej.

 

Wprowadzanie towaru na dokument, zmiana jego ilości, nadawanie rabatu praz pozostałe operacje formatki detalu zostały opisane w oddzielnym temacie: Operacje przeprowadzane w oknie sprzedaży detalicznej

 

Skróty klawiaturowe

Pokaż (w oknie wybierania towaru i kontrahenta) - Alt+F2

Dodaj (w oknie wybierania kontrahenta) - Alt+F3

Koniec pracy z programem - Alt +F4

Skrót F1 wywołuje plik pomocy kontekstowej – help

 

Przechodzenie między pozycjami dokumentu odbywa się za pomocą strzałek góra / dół.

Przycisk X zamyka okno dokumentu sprzedaży oraz zapisuje dany dokument do bufora.

 

Zobacz także:

Użytkownicy - praca w trybie detal

Ustawienia wydruku użytkownika detalu

Uprawnienia detal