Sprzedaż detaliczna > Uprawnienia detal

Drukuj

Uprawnienia detal Funkcjonalność dodatkowo płatna

Grupa praw Uprawnienia Detal jest widoczna w programie z wprowadzoną odpowiednią licencją.

 

Grupa praw użytkownika Uprawnienia Detal:

Drukowanie raportu kasowego - jeśli prawo jest włączone, przycisk Raport Kasowy jest widoczny dla użytkownika. Przycisk umożliwia wydrukowanie raportu kasowego bezpośrednio z okna sprzedaży detalicznej.

Otwieranie szuflady - jeśli prawo jest włączone przycisk Szuflada jest widoczny dla użytkownika. Operacja otwarcia szuflady na żądanie wymaga autoryzacji.

Sprzedaż detal - jeśli prawo jest wyłączone użytkownik nie ma dostępu do dokumentu sprzedaży detalicznej.

Usuwanie dokumentów z bufora - umożliwia anulowanie dokumentu detalu na etapie jego wypełniania.

Usuwanie pozycji - jeśli prawo jest włączone przycisk Usuń jest widoczny dla użytkownika. Operacja usuwania pozycji wymaga autoryzacji.

Wystawianie faktur - umożliwia zmianę typu wystawionego dokumentu z paragonu na fakturę.

Zmiana typu cen - umożliwia zmianę typu ceny dla dokumentu.