Administracja > Rozpoczęcie pracy > Konfigurowanie drukarek > Ustawienia - drukarka fiskalna

Drukuj

Ustawienia - drukarka fiskalna

Okno to umożliwia ustalanie parametrów fiskalnej oraz udostępnia podstawowe polecenia: otwarcie szuflady kasy i wydruk raportów fiskalnych.

 

Przyciski narzędziowe udostępniają następujące funkcje:

Ustawienia drukarki - otwiera okno Ustawienia drukarki fiskalnej, umożliwiające zdefiniowanie drukarki współpracującej z programem oraz zmianę ustawień drukarki lub wydawanie jej poleceń.

Otwarcie szuflady - otwiera szufladę kasy

Raport dobowy - uruchamia wykonanie raportu dobowego

Raport okresowy - uruchamia wykonanie raportu okresowego za okres podany przez użytkownika

 

Zobacz także:

Ustawienia drukarki fiskalnej

Jak to zrobić - ustawienia