Wiadomości podstawowe > Przetwarzanie danych

Drukuj

Przetwarzanie danych

Dane zapisane w bazach danych programu mogą być przekształcane na wiele różnych sposobów. Można do tego celu wykorzystać:

 

hmtoggle_plus1Raporty
hmtoggle_plus1Operacje
hmtoggle_plus1Zestawienia