Wiadomości podstawowe > Przetwarzanie danych > Dynamiczna prezentacja treści zestawienia

Drukuj

Dynamiczna prezentacja treści zestawienia

Treść części zestawień jest prezentowana w sposób dynamiczny. Oznacza to możliwość wyboru po wykonaniu zestawienia:

kryterium grupowania i sumowania danych oraz sposobu porządkowania danych według tego kryterium - po kliknięciu na polu podsumowanie można wybrać z opuszczanej listy jedno z dostępnych kryteriów grupowania i sumowania danych. Kliknięcie nazwy pola zmienia sposób porządkowania danych według tego kryterium na przeciwny do obecnego - z rosnącego na malejący lub odwrotnie.

kolumny, według wartości której będą porządkowane dane zestawienia w ramach grup oraz sposobu porządkowania danych - po kliknięciu nagłówka kolumny treść zestawienia zostaje uporządkowana według wartości w tej kolumnie. Następne kliknięcie nagłówka kolumny zmienia sposób porządkowania danych na przeciwny do obecnego - z rosnącego na malejący lub odwrotnie.

sposobu prezentacji danych - zaznaczenie pola wyboru Zysk (dla dokumentów sprzedaży) powoduje wybór prezentacji danych w układzie koszt-zysk-marża%, usunięcie zaznaczenia - w układzie netto-vat-brutto.

prezentowania pełnych danych lub tylko podsumowań - jeśli określone zostało kryterium grupowania danych, zaznaczenie pola wyboru Tylko podsumowania powoduje wybór prezentacji danych w układzie podsumowania, usunięcie zaznaczenia - w układzie dane pełne.

 

Zawartość okna, w którym prezentowana jest treść zestawienia oraz jego wydruk, zmienia się w zależności od dokonanego wyboru.