Wiadomości podstawowe > Firma

Drukuj

Firma

Prowadzona firma, ma nazwę, adres, NIP itp. Dane te należy wprowadzić w momencie rejestrowania firmy w programie. Dla prowadzenia transakcji wewnątrzunijnych ważne jest także podanie numeru identyfikacyjnego VAT-UE.

Program może w danym momencie operować na danych tylko jednej firmy, ale można z jego pomocą prowadzić działalność dla różnych firm - wymaga to przełączania się między nimi. Zmiana firmy na inną, jak też założenie nowej firmy, nie oznacza utraty dotychczasowych danych. Są one bezpiecznie zapisane na dysku i w każdej chwili można uzyskać do nich ponowny dostęp.

Działalność w firmie obsługiwanej przez program nie jest podzielona na lata. W związku z tym pojęcie roku obrachunkowego odnosi się tylko do okresu ciągłości numeracji dokumentów.

 

Dane konieczne do utworzenia firmy w programie

W momencie zakładania nowej firmy należy podać tylko jej podstawowe dane:

pełną nazwę firmy w formie, w jakiej będzie się pojawiać na wydrukach tworzonych przez program,

numer NIP firmy,

nazwę skróconą (max. 8 znaków), wykorzystywaną przez program do identyfikacji firmy,

nazwę katalogu, w którym przechowywane będą bazy danych firmy.

 

Dane każdej z firm zapisane są w odrębnym katalogu dyskowym, tworzonym w momencie zakładania firmy. Założenie firmy nie wystarcza do rozpoczęcia pracy; konieczne jest uzupełnienie danych firmy, ustawienie parametrów pracy oraz utworzenie użytkowników i określenie ich uprawnień, o czym informuje wyświetlane po założeniu firmy okno informacyjne.

 

Dane nowo utworzonej firmy będą aktywne przez 60 dni. Usunięcie ograniczenia czasowego wymaga wprowadzenia kodu aktywacji wydanego po wysłaniu karty rejestracyjnej. Aktywacji podlegają dane firmy identyfikowanej przez jej pełną nazwę i numer NIP. Każda zmiana wymaga ponownej aktywacji danych w ciągu 30 dni.

 

Dane firmy

Wszelkie dane związane z pracą programu w firmie (ustawienia programu oraz definicje, a także wszystkie informacje dotyczące firmy) są przechowywane w plikach baz danych we wskazanym folderze (nazywanym też katalogiem dyskowym). Dane te można podzielić na dane konieczne do rejestracji firmy w programie, dane drukowane na dokumentach, oraz dane opisujące sposób działania firmy.

 

Każda istotna zmiana nazwy firmy wymaga ponownej aktywacji jej danych w ciągu 30 dni. Zmiany nazwy, które nie powodują konieczności ponownej aktywacji danych, to:

dodanie lub usunięcie znaków odstępu (spacji),

dodanie lub usunięcie znaków innych niż litery i cyfry (kropek, przecinków, myślników, ukośników itd.),

zmiana małych liter na duże i odwrotnie,

zmiana litery z ogonkiem na literę bez ogonka i odwrotnie (a/ą, c/ć itd.).

 

Dane drukowane na dokumentach

Oprócz pełnej nazwy firmy na wydrukach i wystawianych dokumentach pojawia się adres firmy i jej NIP. Może to być także nazwa, adres i NIP bieżącego magazynu. W programie przechowywane są także dane o rachunku bankowym (nazwa i adres banku oraz numer rachunku) i informacje o kontaktowaniu się z firmą: dwa numery telefonów, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

 

Ustawienia firmy

Wspomaganie działalności handlowej przez program Handel polega na ułatwieniu rejestracji zdarzeń gospodarczych i wystawiania odpowiednich dokumentów. Program wykorzystuje przy tym (oprócz danych dotyczących konkretnego dokumentu) wiele danych pomocniczych, opisujących sposób działania firmy. Dane te są zgrupowane w kartotece ustawień. Więcej informacji >>

 

Zobacz także:

Aktywacja firmy

Parametry pracy firmy